Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn  Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn  Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn  Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Chân váy dáng A dễ kết hợp  Chân váy dáng A dễ kết hợp
 Chân váy dáng A dễ kết hợp  Chân váy dáng A dễ kết hợp
15%
 Váy cổ V viền bèo tay lửng  Váy cổ V viền bèo tay lửng
15%
 Váy cổ V viền bèo tay lửng  Váy cổ V viền bèo tay lửng