40%
 Áo nâng ngực đặc biệt cài trước  Áo nâng ngực đặc biệt cài trước
 Áo bra dây mảnh ren hoa  Áo bra dây mảnh ren hoa
44%
 Áo nâng ngực đặc biệt dây đôi sau lưng  Áo nâng ngực đặc biệt dây đôi sau lưng
 Áo ngực dán NUBRA cài trước  Áo ngực dán NUBRA cài trước
 Áo bra thun cổ V dây chéo sau  Áo bra thun cổ V dây chéo sau
 Áo bra dây mảnh ren hoa  Áo bra dây mảnh ren hoa
 Áo bra thun cổ V dây chéo sau  Áo bra thun cổ V dây chéo sau
44%
 Áo nâng ngực đặc biệt phối ren hông  Áo nâng ngực đặc biệt phối ren hông