Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 224,500đ/sản phẩm
 Áo len gân sát nách cổ tròn
 Áo len gân sát nách cổ tròn
 Áo len gân sát nách cổ tròn
 Áo len dệt 2 dây cami
 Áo len dệt 2 dây cami
 Áo len dệt 2 dây cami
 Áo 2 dây nhấn bèo bảng lớn
 Áo 2 dây nhấn bèo bảng lớn
 Áo 2 dây thun gân cổ V
 Áo 2 dây thun gân cổ V
 Áo 2 dây thun gân cổ V
 Áo 2 dây len gân nổi
 Áo 2 dây len gân nổi
 Áo 2 dây len gân nổi
 Áo thun cổ thuyền bo eo
 Áo thun cổ thuyền bo eo
 Áo thun cổ thuyền bo eo
 Áo thun cổ thuyền bo eo
 Áo thun cổ thuyền bo eo