Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 224,500đ/sản phẩm
 Áo cổ V sâu thắt nơ hông
 Áo cổ V sâu thắt nơ hông
 Áo cổ V sâu thắt nơ hông
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo cổ U 3 nút cài trước
 Áo cổ U 3 nút cài trước
 Áo cổ U 3 nút cài trước
 Áo cổ U 3 nút cài trước
 Áo cổ U 3 nút cài trước
 Áo tay dài cổ tim cài nút
 Áo tay dài cổ tim cài nút
 Áo tay dài cổ tim cài nút
 Áo 2 dây dệt kim vải mềm
 Áo 2 dây dệt kim vải mềm
 Áo 2 dây dệt kim vải mềm