Áo ngực quây dây chéo lưng
Hết hàng
 Áo ngực quây dây chéo lưng
Hết hàng
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực hai dây ren dưới