Áo len móc sát nách cổ vuông
 Áo len móc sát nách cổ vuông
 Áo len gân cổ V cắt chéo sau  Áo len gân cổ V cắt chéo sau
 Áo len gân cổ V cắt chéo sau  Áo len gân cổ V cắt chéo sau
 Áo len gân cổ V cắt chéo sau  Áo len gân cổ V cắt chéo sau
35%
 Áo len dệt kim cổ yếm nữ tính
50%
 Áo len dệt kim cổ V dập nổi
50%
 Áo len dệt kim cổ V dập nổi
50%
 Áo len dệt kim cổ V dập nổi
50%
 Áo len cổ tròn dáng lửng đan sọc
50%
 Áo len cổ tròn dáng lửng đan sọc