Áo 2 dây kẻ sọc cài nút
 Áo 2 dây kẻ sọc cài nút
 Áo len móc sát nách cổ vuông
 Áo len móc sát nách cổ vuông
 Áo sát nách cổ U cài nút
 Áo sát nách cổ U cài nút