Áo cổ vuông hàng nút trước
 Áo cổ vuông hàng nút trước
 Áo crop top trễ vai viền thêu
 Áo crop top trễ vai viền thêu
 Áo sát nách len dệt sọc
 Áo sát nách len dệt sọc
 Áo sát nách len dệt sọc