Váy dài 2 dây viền bèo eo bo
 Váy dài 2 dây viền bèo eo bo
60%
 Váy xòe 2 dây cổ V phối ren dập nổi
60%
 Váy xòe 2 dây cổ V phối ren dập nổi
60%
 Váy cúp ngực đắp bèo ngực dáng ôm
60%
 Váy cúp ngực đắp bèo ngực dáng ôm
60%
 Váy 2 dây cami xòe cổ V đắp bèo trước
60%
 Váy 2 dây cami xòe cổ V đắp bèo trước
60%
 Set váy dài áo trễ vai xẻ chéo trước
60%
 Set váy dài áo trễ vai xẻ chéo trước
 Váy 2 dây cami dáng xòe cổ U
 Váy 2 dây cami dáng xòe cổ U
 Váy 2 dây cami dáng xòe cổ U
60%
 Váy maxi dài cổ yếm tùng xếp li phối ren
60%
 Váy maxi dài cổ yếm tùng xếp li phối ren
60%
 Váy dài sát nách xoắn nơ trước eo xếp li
60%
 Váy dài sát nách xoắn nơ trước eo xếp li