Áo 2 dây bo eo dáng xòe peplum
 Áo 2 dây bo eo dáng xòe peplum
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo crop top cổ V tay cánh dơi
 Áo crop top cổ V tay cánh dơi
 Áo crop top 2 dây viền bèo eo
 Áo crop top 2 dây viền bèo eo
 Áo 2 dây ren lỗ lai gợn sóng
 Áo 2 dây ren lỗ lai gợn sóng
 Áo thun cổ V tay cánh dơi
 Áo thun cổ V tay cánh dơi
 Áo thun cổ V tay cánh dơi
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top ren cắt cổ yếm
 Áo crop top ren cắt cổ yếm