Áo cổ V dây rút vạt lá sen
 Áo cổ V dây rút vạt lá sen
 Áo croptop tay dài xoắn hông
 Áo croptop tay dài xoắn hông
 Áo 2 dây mảnh đính nút bọc
 Áo 2 dây mảnh đính nút bọc
 Áo len gân cổ V nhỏ cài nút
 Áo len gân cổ V nhỏ cài nút
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cổ V chéo tay bồng
 Áo cổ V chéo tay bồng