50%
 Áo vai ngang dây cổ họa tiết
50%
 Áo vai ngang dây cổ họa tiết
 Áo basic cổ V dáng crop top
 Áo basic cổ V dáng crop top
 Áo thun cổ V tay dài loe cắt
 Áo thun cổ V tay dài loe cắt
 Áo thun cổ V tay dài loe cắt
 Áo crop top trễ vai viền thêu
 Áo tay dài có mũ eo co dãn  Áo tay dài có mũ eo co dãn
30%
 Áo tay dài cổ V xoắn nơ ngực
30%
 Áo tay dài cổ V xoắn nơ ngực