Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo cổ U dệt kim dáng ngắn
 Áo cổ U dệt kim dáng ngắn
 Áo sát nách len gân sọc
 Áo sát nách len gân sọc
 Áo sát nách len gân sọc
 Áo len gân sát nách cổ tròn
 Áo len gân sát nách cổ tròn
 Áo len gân sát nách cổ tròn
 Áo len dệt kim cổ V tay bo
 Áo len dệt kim cổ V tay bo
 Áo sát nách len đan nổi
 Áo sát nách len đan nổi
 Áo sát nách len đan nổi