Áo ngực dán NUBRA cài trước
 Áo ngực dán NUBRA cài trước
50%
 Áo mỏng dệt kim cài nút trước
50%
 Áo mỏng dệt kim cài nút trước
50%
 Áo mỏng dệt kim cài nút trước
 Áo 2 dây len dệt kim đan ngang
 Áo 2 dây len dệt kim đan ngang
 Áo 2 dây len dệt kim đan ngang
 Áo 2 dây len dệt kim đan ngang
10%
 Quần jeans mềm mại siêu co dãn (WOW SO SKINNY)