50%
 Quần ống rộng xếp li thun sau (kèm belt)
50%
 Quần ống rộng xếp li thun sau (kèm belt)
50%
 Jumpsuit dài nhung gân chéo lưng
50%
 Jumpsuit dài nhung gân chéo lưng