Hết hàng
 Váy dáng dài 2 dây hở lưng đan dây sau
 Áo 2 dây viền bèo đục lỗ
 Áo 2 dây viền bèo đục lỗ
 Áo 2 dây cami cài 2 khuy sau
 Áo 2 dây cami cài 2 khuy sau
 Áo 2 dây cami cài 2 khuy sau
 Áo crop top in hoa dây chéo sau
 Áo crop top in hoa dây chéo sau