Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Phấn tạo khối 2 màu  Phấn tạo khối 2 màu
 Bảng phấn mắt 12 màu
 Bảng phấn mắt 12 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer