Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Son kem velvet liquid mềm mại
 Son kem velvet liquid mềm mại
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer