Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer