Chú ý: ĐỔI TRẢ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BIKINI TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ LỖI
Hết hàng
 Bikini 2 mảnh áo cổ V (Có lót ngực)
Hết hàng
 Bikini 2 mảnh dây chéo lưng (Có lót ngực)
Hết hàng
 Bikini 2 mảnh kiểu tua rua (Có lót ngực)
Hết hàng
 Bikini 2 mảnh lưng buộc dây
Hết hàng
 Bikini 2 mảnh lưng buộc dây
Hết hàng
 Bikini tube 2 mảnh (Có lót ngực)
Hết hàng
 Swimsuit một mảnh tua rua trước