10%
 Chân váy chữ A bất đối xứng
10%
 Chân váy chữ A bất đối xứng
 Chân váy dài bút chì kẻ caro
 Chân váy dài bút chì kẻ caro
 Chân váy ôm hàng nút trước
 Chân váy ôm hàng nút trước
 Chân váy dáng ôm túi 2 bên
 Chân váy dáng ôm túi 2 bên
 Chân váy kaki ngắn kèm belt
 Chân váy kaki ngắn kèm belt