Chân váy dáng A dễ kết hợp
 Chân váy dáng A dễ kết hợp
 Chân váy chữ A lưng cao
40%
 Chân váy dài đắp chéo cài nút bên hông
40%
 Chân váy dài đắp chéo cài nút bên hông
40%
 Chân váy chữ A hàng nút lệch
40%
 Chân váy jeans dài cắt lệch xẻ trước
 Chân váy jeans chữ A kèm belt
 Chân váy jeans chữ A kèm belt