10%
 Quần jeans ống rộng lai cắt dây đeo vai
10%
 Quần jeans ống đứng lai cắt
10%
 Quần jeans ống đứng lai cắt
30%
 Chân váy dài da lộn dập li nhỏ
30%
 Chân váy dài da lộn dập li nhỏ
30%
 Chân váy dài da lộn dập li nhỏ
50%
 Quần ống rộng cài nút một li
50%
 Quần ống rộng cài nút một li
30%
 Quần short hai túi vuông trước
30%
 Quần short hai túi vuông trước
50%
 Quần ống rộng xếp li thun sau (kèm belt)
50%
 Quần ống rộng xếp li thun sau (kèm belt)
30%
 Chân váy dài cắt xéo 2 cách mặc
30%
 Chân váy dài cắt xéo 2 cách mặc
30%
 Chân váy dài cắt xéo 2 cách mặc
50%
 Chân váy chữ A một túi nắp trước
50%
 Chân váy chữ A một túi nắp trước
 Quần short lật lai eo xếp li
 Quần short lật lai eo xếp li
 Quần short lật lai eo xếp li
10%
 Quần jeans ống rộng tôn dáng