Áo 2 dây Bra Top cổ V dáng ôm
 Áo 2 dây Bra Top cổ V dáng ôm
 Áo 2 dây Bra Top cổ V dáng ôm
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Quần váy lệch tà túi hộp
 Quần váy lệch tà túi hộp
15%
 Váy cổ V cài nút trước tay lửng
15%
 Váy cổ V cài nút trước tay lửng
 Chân váy dáng A dễ kết hợp
 Chân váy dáng A dễ kết hợp
15%
 Váy dài tay lửng cổ V nhấn eo
15%
 Váy dài tay lửng cổ V nhấn eo
 Áo dệt kim 2 dây đan caro
 Áo dệt kim 2 dây đan caro
 Áo khoác vest cài nút cao cấp  Áo khoác vest cài nút cao cấp