Chân váy chữ A dáng basic
 Chân váy chữ A dáng basic
 Váy cổ V chéo thắt nơ eo
 Váy cổ V chéo thắt nơ eo
 Áo 2 dây mảnh đính nút bọc
 Áo 2 dây mảnh đính nút bọc
 Áo len gân cổ V nhỏ cài nút
 Áo len gân cổ V nhỏ cài nút
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cài nút eo rút dây tay dài