Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Quần váy lệch tà túi hộp
 Quần váy lệch tà túi hộp
15%
 Váy cổ V cài nút trước tay lửng
15%
 Váy cổ V cài nút trước tay lửng
 Chân váy dáng A dễ kết hợp
 Chân váy dáng A dễ kết hợp
15%
 Váy dài tay lửng cổ V nhấn eo
15%
 Váy dài tay lửng cổ V nhấn eo
 Áo cổ U dệt kim dáng ngắn
 Áo cổ U dệt kim dáng ngắn
15%
 Váy suôn 2 dây bản lớn cài nút kèm belt
15%
 Váy suôn 2 dây bản lớn cài nút kèm belt
 Áo sát nách len gân sọc
 Áo sát nách len gân sọc