Áo 2 dây cổ chữ U dáng suôn
 Áo 2 dây cổ chữ U dáng suôn
 Áo 2 dây cổ chữ U dáng suôn
 Áo 2 dây rút dây ngang eo
 Áo 2 dây rút dây ngang eo
 Váy dài 2 dây viền bèo eo bo
 Váy dài 2 dây viền bèo eo bo
 Áo cổ thuyền tối giản
 Áo cổ thuyền tối giản