Áo cổ vuông hàng nút trước
 Áo cổ vuông hàng nút trước
 Áo sát nách len dệt sọc
 Áo sát nách len dệt sọc
 Áo sát nách len dệt sọc