Áo 2 dây kẻ sọc cài nút
 Áo 2 dây kẻ sọc cài nút
 Áo tay cánh dơi dây thắt eo
 Áo tay cánh dơi dây thắt eo
 Jumpsuit dài cổ V rút dây eo
 Jumpsuit dài cổ V rút dây eo