Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
20%
 Set phấn mắt màu 301 và son kem
20%
 Set phấn mắt màu 301 và son kem
20%
 Set phấn mắt màu 301 và son kem
20%
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
20%
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
20%
 Set phấn mắt màu 302 và son kem
20%
 Set 3 thỏi Son kem velvet liquid lacquer  Set 3 thỏi Son kem velvet liquid lacquer
20%
 Set 6 thỏi Son kem velvet liquid lacquer  Set 6 thỏi Son kem velvet liquid lacquer