Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 99,500đ/sản phẩm
 Áo ngực quây dây chéo lưng
 Áo ngực quây dây chéo lưng
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực hai dây ren dưới