Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 124,500đ/sản phẩm
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây ren lỗ lai gợn sóng
 Áo 2 dây ren lỗ lai gợn sóng
 Áo basic cổ V dáng crop top
 Áo basic cổ V dáng crop top
 Áo bra ren phối lưới cài sau
 Áo bra ren phối lưới cài sau
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo basic cổ V 2 cách mặc
 Áo 2 dây cami len gân cổ V
 Áo 2 dây cami len gân cổ V
 Áo 2 dây cami len gân cổ V