Mua từ 2 sản phẩm bất kì trở lên thuộc nhóm sẽ được hưởng giá 249,500đ/sản phẩm
(Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này)
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer
 Son kem velvet liquid lacquer