Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Áo bra 2 dây cổ U sau lưng  Áo bra 2 dây cổ U sau lưng
 Áo bra 2 dây cổ U sau lưng  Áo bra 2 dây cổ U sau lưng
 Áo bra 2 dây cổ U sau lưng  Áo bra 2 dây cổ U sau lưng
 Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ  Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ
 Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ  Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ
 Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ  Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ
 Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ  Áo bra 2 dây hở lưng xoăn nơ
15%
 Áo ngực trơn dán viền gợn sóng cài trước
15%
 Áo ngực trơn dán viền gợn sóng cài trước