Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Áo ngực dán NUBRA cài trước
 Áo ngực dán NUBRA cài trước
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực quây dây chéo lưng
 Áo ngực quây dây chéo lưng
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo ngực quây ren lưng
 Áo bra ren phối chun sau
 Áo bra ren phối chun sau
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo ngực 2 dây chéo trước
 Áo bra ren phối lưới cài sau
 Áo bra ren phối lưới cài sau