Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Áo bra thun cổ V dây chéo sau  Áo bra thun cổ V dây chéo sau
 Áo bra dây mảnh ren hoa  Áo bra dây mảnh ren hoa
 Áo bra thun cổ V dây chéo sau  Áo bra thun cổ V dây chéo sau
 Áo ngực dán NUBRA cài trước
 Áo ngực dán NUBRA cài trước
 Áo bra dây đôi co dãn tốt  Áo bra dây đôi co dãn tốt
 Áo bra thun cổ V dây chéo sau  Áo bra thun cổ V dây chéo sau
 Áo bra dây đôi co dãn tốt  Áo bra dây đôi co dãn tốt
 Áo bra dây mảnh ren hoa  Áo bra dây mảnh ren hoa
 Áo bra dây đôi co dãn tốt  Áo bra dây đôi co dãn tốt
 Áo bra dây đôi co dãn tốt  Áo bra dây đôi co dãn tốt
 Áo bra dây đôi co dãn tốt  Áo bra dây đôi co dãn tốt