40%
 Váy maxi dáng dài trễ vai cut out lưng
40%
 Váy maxi dáng dài trễ vai cut out lưng
60%
 Váy ren 2 dây dáng dài đuôi cá
60%
 Váy ren 2 dây dáng dài đuôi cá