Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Phấn tạo khối 2 màu  Phấn tạo khối 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu
 Bảng phấn má 2 màu