Quần váy lệch tà túi hộp
 Quần váy lệch tà túi hộp
 Quần short lai tua rua kèm belt
 Quần short lai tua rua kèm belt
 Quần kaki ống loe lai tua rua
 Quần kaki ống loe lai tua rua
 Quần skinny jeans ống suông
 Quần skinny jeans ống suông
 Quần lưng cao dáng baggy
 Quần lưng cao dáng baggy
40%
 Quần ống rộng lưng cao xếp ly đính belt