Chú ý: Đổi trả không áp dụng với nhóm sản phẩm này
 Set nội y ren mềm có gọng
 Set nội y ren mềm có gọng
 Set nội y ren mềm có gọng
Hết hàng
 Set nội y phối ren cổ V không gọng
Hết hàng
 Set nội y phối ren cổ V không gọng
Hết hàng
 Set nội y phối dây V lụa mềm không gọng
Hết hàng
 Set nội y phối dây V lụa mềm không gọng
Hết hàng
 Set nội y phối dây V lụa mềm không gọng
Hết hàng
 Váy ngủ lụa trơn dây chéo thắt nơ sau  Váy ngủ lụa trơn dây chéo thắt nơ sau
Hết hàng
 Set nội y cúp V có gọng phối ren sau lưng
Hết hàng
 Set nội y cúp V có gọng phối ren sau lưng
Hết hàng
 Set đồ ngủ ren lưới kèm quần lọt khe