Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo len tăm sọc gân cổ tròn
 Áo len tăm sọc gân cổ tròn
40%
 Áo 2 dây cami len dập nhún trước
40%
 Áo 2 dây cami len dập nhún trước
40%
 Áo 2 dây cami len dập nhún trước
 Áo trễ vai đan chéo trước
 Áo trễ vai đan chéo trước
 Áo trễ vai đan chéo trước
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo len dệt kim cut out vai
40%
 Áo sát nách cổ yếm sọc ngang đối xứng
40%
 Áo sát nách cổ yếm sọc ngang đối xứng
 Áo len dệt kim nhún ngực
 Áo len dệt kim nhún ngực
 Áo len dệt kim nhún ngực