Áo crop top ren cắt cổ yếm
 Áo crop top ren cắt cổ yếm
 Áo 2 dây dập nhún dáng ống
 Áo 2 dây dập nhún dáng ống
Hết hàng
 Váy dáng dài 2 dây hở lưng đan dây sau
 Áo crop top sát nách xếp nhún
 Áo crop top sát nách xếp nhún
Hết hàng
 Áo 2 dây đôi body nâng ngực đặc biệt
 Áo 2 dây cami 3 nút trước
 Áo 2 dây cami 3 nút trước
 Áo 2 dây cami 3 nút trước