Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo ngực hai dây ren dưới
 Áo len tăm sọc gân cổ tròn
 Áo len tăm sọc gân cổ tròn
10%
 Váy trễ vai ôm body xếp nhún eo
10%
 Váy trễ vai ôm body xếp nhún eo
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo trễ vai đan chéo trước
 Áo trễ vai đan chéo trước
 Áo trễ vai đan chéo trước