Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo 2 dây dệt kim dáng ngắn
 Áo dệt kim 2 dây đan caro
 Áo dệt kim 2 dây đan caro
 Áo khoác vest cài nút cao cấp  Áo khoác vest cài nút cao cấp
 Áo khoác vest cài nút cao cấp  Áo khoác vest cài nút cao cấp
 Áo khoác vest cài nút cao cấp  Áo khoác vest cài nút cao cấp
 Áo cổ U dệt kim dáng ngắn
 Áo cổ U dệt kim dáng ngắn
 Áo sát nách len gân sọc
 Áo sát nách len gân sọc
 Áo sát nách len gân sọc