10%
 Áo voan trễ vai chấm bi nổi
10%
 Áo voan trễ vai chấm bi nổi
35%
 Áo trễ vai tay ngắn thắt nơ
35%
 Áo trễ vai tay ngắn thắt nơ