Quần short da chữ A một nút
 Quần short da chữ A một nút
 Váy len không tay body xẻ nhẹ
 Váy len không tay body xẻ nhẹ
 Áo len 2 dây đính nút trước
 Áo len 2 dây đính nút trước
 Áo cổ V dây rút vạt lá sen
 Áo cổ V dây rút vạt lá sen
 Áo croptop tay dài xoắn hông
 Áo croptop tay dài xoắn hông
 Áo len gân cổ V nhỏ cài nút
 Áo len gân cổ V nhỏ cài nút
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cài nút eo rút dây tay dài
 Áo cài nút eo rút dây tay dài