Áo 2 dây cổ chữ U dáng suôn
 Áo 2 dây cổ chữ U dáng suôn
 Áo 2 dây cổ chữ U dáng suôn
 Áo 2 dây bo eo dáng xòe peplum
 Áo 2 dây bo eo dáng xòe peplum
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo 2 dây len dệt dập lỗ
 Áo crop top cổ V tay cánh dơi
 Áo crop top cổ V tay cánh dơi
 Áo 2 dây rút dây ngang eo
 Áo 2 dây rút dây ngang eo
 Áo 2 dây ren lỗ lai gợn sóng
 Áo 2 dây ren lỗ lai gợn sóng
 Áo cổ thuyền tối giản
 Áo cổ thuyền tối giản
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top 2 dây sọc gân
 Áo crop top 2 dây sọc gân