Váy dài cổ V tay cánh dơi
 Váy dài cổ V tay cánh dơi
 Váy dài cổ V nhấn eo xẻ cao
 Váy dài cổ V nhấn eo xẻ cao
30%
 Váy dài ren thêu lá tùng xẻ
30%
 Váy dài 2 dây đai cài nút kèm belt
30%
 Váy dài 2 dây đai cài nút kèm belt
30%
 Váy dài trễ vai kiểu sóng trước
30%
 Váy dài trễ vai kiểu sóng trước
30%
 Váy dài len dọc cài nút gỗ
30%
 Váy dài len dọc cài nút gỗ
30%
 Váy dài len dọc cài nút gỗ
30%
 Váy dài cổ V sát nách xếp nhún eo
30%
 Váy dài cổ V sát nách xếp nhún eo
30%
 Váy dài sơ mi cài nút thanh lịch
30%
 Váy dài sơ mi cài nút thanh lịch
50%
 Váy dài cổ tròn xẻ sau kèm belt
50%
 Váy dài cổ tròn xẻ sau kèm belt
50%
 Váy dài sát nách cổ V thanh lịch
50%
 Váy dài sát nách cổ V thanh lịch