Váy dài 2 dây cutout eo trước
 Váy dài 2 dây cutout eo trước
35%
 Váy dài cổ chéo thắt eo bên hông
35%
 Váy dài cổ chéo thắt eo bên hông
50%
 Váy dài cổ sơ mi cài nút xẻ tà
50%
 Váy dài cổ sơ mi cài nút xẻ tà
 Váy dài cổ yếm dây chéo eo
 Váy dài cổ yếm dây chéo eo
 Váy dài ánh kim cổ V xẻ tà
50%
 Váy dài cổ V xẻ tà cài nút
50%
 Váy dài cổ V xẻ tà cài nút
35%
 Váy dài cổ V tay bồng xẻ cao
35%
 Váy dài dệt kim cổ yếm xẻ bên hông
35%
 Váy dài dệt kim cổ yếm xẻ bên hông