10%
 Áo 2 dây cổ U len móc dáng dài
10%
 Áo 2 dây cổ U len móc dáng dài
10%
 Áo 2 dây cổ U len móc dáng dài
10%
 Váy dài caro phối liền áo len sát nách
10%
 Váy dài caro phối liền áo len sát nách
 Áo len tăm cổ lọ tay dài
 Áo len tăm cổ lọ tay dài
 Áo len tăm cổ lọ tay dài
 Áo len tăm cổ lọ tay dài
 Váy len tay dài dây rút eo
 Váy len tay dài dây rút eo
 Áo 2 dây dệt kim bèo lá sen
 Áo 2 dây dệt kim bèo lá sen
 Váy dài len dọc cài nút gỗ
 Váy dài len dọc cài nút gỗ
 Váy dài len dọc cài nút gỗ
 Áo len tăm sọc gân cổ tròn
 Áo len tăm sọc gân cổ tròn
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo len dệt kim cut out vai
 Áo len dệt kim cut out vai
50%
 Váy dài dệt kim tùng váy ôm
50%
 Váy dài dệt kim tùng váy ôm
 Áo len dệt kim nhún ngực
 Áo len dệt kim nhún ngực
 Áo len dệt kim nhún ngực