60%
 Quần jeans co dãn rách nhẹ trước (WOW SO SKINNY)