Chọn ngôn ngữ:

Cách thức mua hàng

Hiện nay khách hàng có thể mua hàng trực tiếp trên website hoặc gọi điện tới hotline của AIR SPACE tại (0)2822-533-433 để bên mình trực tiếp giúp bạn đặt sản phẩm yêu thích !!

Với mua hàng trên website bạn vui lòng tham khảo các bước mua hàng dưới đây: